Personel pomocniczy

Iwona Lubaś

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Paulina Czyżowicz

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Sylwia Ziemska

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Miludent

Ul. Baczyńskiego 15/20

38-200 Jasło

tel. 606 384 106

ALL RIGHTS RESERVED ©  2018