Szkolenia prowadzone przez lekarzy:

„Szkolenie I stopnia - Warsztaty praktyczne”

15.09.2018 rok

Puławska Residence, ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa

​

Prowadzący szkolenie:

Lek. dent. Damian Korczyński

lek. dent. Michał Lubaś

„Rola i zadania periodontologa w leczeniu interdyscyplinarnym”

24.05.2018 rok

Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Krośnie

​

Prowadzący szkolenie:

Lek. dent. Damian Korczyński

„Rekonstrukcja zębów z dużą utratą tkanek twardych”

27.04.2017 rok

Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Krośnie

​

Prowadzący szkolenie:

Lek. dent. Michał Lubaś

Lek. dent. Damian Korczyński

Miludent

Ul. Baczyńskiego 15/20

38-200 Jasło

tel. 606 384 106

ALL RIGHTS RESERVED ©  2018