Miludent: Twój piękny i zdrowy uśmiech…


GWARANCJA

Nasi lekarze to doświadczeni klinicyści, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach w kraju i za granicą. Zdobyta wiedza i umiejętności owocują na co dzień powiększającym się gronem zadowolonych pacjentów, którzy z zaufaniem powierzają swoje stomatologiczne potrzeby w dobre ręce.

Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie, bo każdy z nas jest inny, ma często swoje unikalne wymagania i potrzeby, ale wszyscy pragniemy tej samej wysokiej jakości usług, którą nasz zespół zawsze Państwu gwarantuje.

W poczuciu odpowiedzialności za usługi realizowane w  gabinecie Miludent, udzielamy 2 letniej gwarancji na:

- Wypełnienia kompozytowe w zębach stałych

- Leczenie kanałowe pierwotne

- Stałe uzupełnienia protetyczne ( korony, mosty ) na zębach własnych i na implantach

- Protezy ruchome akrylowe i szkieletowe

- Implanty objęte są 5 letnią gwarancją.


Warunkiem utrzymania gwarancji jest:


    1.    Zgłaszanie się co 6 miesięcy na wizyty kontrolne połączone z zabiegiem     usuwania kamienia i osadu u higienistki stomatologicznej w naszym gabinecie.


    2.    Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami przedstawionymi podczas instruktażu udzielonego na wizycie higienizacyjnej.

    3.    Niezwłoczne zgłoszenie się do gabinetu lub przekazanie informacji o zaistnieniu wady lub dolegliwości, będącej wynikiem leczenia stomatologicznego, w terminie do 2 tygodni od wystąpienia problemu.


Gwarancja nie obejmuje:


    •    Uzupełnień i rekonstrukcji kompromisowych czyli wykonanych na życzenie pacjenta, który został poinformowany o możliwej nietrwałości zastosowanego rozwiązania.

    •    Prac tymczasowych jak np. korony i mosty tymczasowe oraz protezy natychmiastowe,

    •    Uzupełnień braków pojedynczych zębów, lub krótkich odcinków łuku zębowego w przypadku istniejących braków w pozostałym uzębieniu.Ta sytuacja może powodować nadmierne obciążenie odbudowanych zębów  prowadząc do pęknięcia lub złamania rekonstrukcji.

    •    Uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i urazów mechanicznych

    •    Uszkodzonych uzupełnień protetycznych po samodzielnych naprawach

    •    Uszkodzeń mechanicznych w obrębie zębów będących w trakcie leczenia

    •    Złamań zębów będących po leczeniu kanałowym, które mimo wskazań nie zostały odbudowane protetycznie ( brak wzmocnienia wkładem koronowo-korzeniowym, brak wykonania korony lub nakładu)

    •    Ponownego leczenia kanałowego zęba, który pierwotnie leczony był kanałowo poza naszym gabinetem

    •    Przeprowadzenia leczenia kanałowego  - w sytuacji gdy po wypełnieniu rozległego ubytku zęba lub zacementowaniu korony okaże się ono konieczne. Wówczas Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego oraz ewentualnego wzmocnienia zęba wkładem koronowo-korzeniowym, natomiast ponowne wypełnienie korony zęba wykonywane jest w ramach gwarancji.

    •    Problemów, związanych z występowaniem schorzeń współistniejących, które mają niekorzystny wpływ na układ żujący (np. Zespół Sjogrena, cukrzyca, osteoporoza, stan po leczeniu cytostatykami i po napromieniowaniu).

    •    Leczenia zębów mlecznych

    •    Leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba

    •    Uszkodzeń będących następstwem naturalnego zaniku kości wyrostka zębodołowego i zmian w przyzębiu

 W ramach udzielanej gwarancji nasi lekarze zobowiązują się do ponownego wykonania danej usługi, lub wykonania rozwiązania alternatywnego, uwzględniając poniesione przez Pacjenta koszty.

Pamiętajmy, że leczenie protetyczne powinno mieć charakter leczenia kompleksowego, to znaczy powinno uwzględniać pełne odtworzenie ciągłości łuków zębowych, co minimalizuje możliwość powstania uszkodzeń zębów podczas użytkowania.

Jeżeli Pacjent odstąpi od zaplanowanego kompleksowego leczenia protetycznego i uzupełni tylko część istniejących braków, spowoduje to przeciążenie nowej odbudowy protetycznej. Może to doprowadzić do pęknięcia lub odpryśnięcia ceramiki z podbudowy metalowej lub tlenku cyrkonu.

OK

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji